Veelgestelde vragen Beweegprogramma

Starten met het Move4Vitality beweegprogramma

Zodra de beweegcoach die jou begeleidt je beweegprogramma heeft toegewezen ontvang je hiervan een "melding" binnen de "overzichtspagina" van de Move4Vitality app. 

Het beweegprogramma zelf is te vinden onder "programma".Het beweegprogramma kent verschillende onderdelen:

Alvorens je start met het oefenprogramma kan er een basismeting plaatsvinden zodat je beweegcoach een duidelijk beeld krijgt van je gewoonlijke beweeggedrag (belasting) en hoe je dat ervaart (belastbaarheid). Met deze kennis kan een beweegprogramma goed worden gestart en kan er worden bijgestuurd wanneer dat nodig is. De beweegcoach die jou begeleidt bepaalt of deze basismeting nodig is. Het kan dus zo zijn dat je de basismeting niet hoeft uit te voeren en dat je direct gaat starten met het oefenprogramma. Met welk onderdeel je gaat starten zie je terug binnen de move4Vitality app onder "programma". Dien je wel de basismeting uit te voeren, dan volgt deze basismeting na het oefenprogramma.  

Binnen ieder onderdeel van het programma voer je specifieke beweegactiviteiten uit i.c.m. je activiteitentracker die je 24/7 draagt. Aanvullend op deze beweegdata vul jij in je Move4Vitality app vragen en scores in om je ervaringen bij de beweegactiviteiten te delen met je beweegcoach. Zo heeft de beweegcoach de best mogelijke indicatie van hoe het met je gaat en kan hij daar waar nodig het programma bijsturen. Je prestaties en voortgang ga je zien in het "Overzicht" van je app. Deze worden iedere keer dat je synchroniseert bijgewerkt. Je programma zal altijd bestaan uit oefendagen (waarop je extra beweegactiviteiten uitvoert) en hersteldagen. Waar nodig zullen er periodieke evaluaties plaatsvinden om je voortgang of bijzonderheden te bespreken. 

Let op: Er gelden per onderdeel van het beweegprogramma andere regels voor het invullen van de gevraagde scores. Lees daarom binnen de app goed de betreffende instructies. 


Is je vraag hiermee beantwoord?

Terug naar overzicht